ABOUT TABLOID

Teksty są osobistymi notatkami robionymi z zamiarem ewentualnego wykorzystania w przyszłej książce. Formalnie więc jest to fikcja literacka acz ewentualne podobieństwo do osób powszechnie znanych i nieszanowanych jest zamierzone i nieprzypadkowe.