500+ na minus. Nieautoryzowana wersja Śniadka

Pamięta jeszcze ktoś Janusza Śniadka, onegdaj marnej sławy przewodniczącego Solidarności, teraz posła PiS? No co, nikt nie kojarzy? No to przypominam, że coś takiego istnieje. Tak na marginesie… patrząc na niego dochodzi się do wniosku, że imię Janusz pasuje tu jak ulał. To Janusz mogący być wzorcem Janusza w Sèvres!

Czytaj dalej