Tag: ofiary epidemii

POLITYKA

Policzmy się

Taka sobie obserwacja w przededniu rocznicy stanu wojennego, który zapewne uroczyście będzie pan Jarek świętował, na pamiątkę swego nieszczęśliwego nieinternowania.