Tag: CBA

Do czego to doszło!

To do czego doszło napawa mnie przerażeniem. CBA wchodzi sobie oto bezceremonialnie do domu porządnych i uczciwych obywateli i jak gdyby nigdy nic kładzie ich na glebę a następnie chybcikiem do suki i do aresztu. To jest po prostu skandal. Czy w tym państwie ktoś nad czymś panuje?

Kosztowne priorytety

Rząd z jaki powodów (jak sądzicie, z jakich?) „kupuje” sobie wdzięczność i posłuszeństwo służb. Płaci dobrze, acz nie wszystkim, bo jak wiadomo zawsze są lepsi i gorsi. Najwięcej powodów do zadowolenia i do wiernej służby mają funkcjonariusze wojskowych służb specjalnych (SWW i SKW), oraz CBA. Inni już tak […]

Uniewinniony niewinny

Wbrew być może oczekiwaniom, nie będę wieszać psów na sądzie, który de facto uniewinnił Kamińskiego. No bo cóż innego ten sąd mógł zrobić poza stwierdzeniem stanu faktycznego?  Jeden niedojrzały facio dostał do ręki nieodpowiednie zabawki i związku z tym ułaskawił (czytaj zamiótł pod dywan) drugiego niedojrzałego facia, który wcześniej […]