POLITYKA

Zdjęła beret i zmądrzała

Powoływać się na panią Annę Zalewską to nie dość, że głupie bardzo jest, to na dodatek jeszcze powód zapewne do wstydu. No bo jak to tak, przyznawać się głośno do tego, że czyta się wypowiedzi tej idiotki, a na dodatek niektóre z nich nawet czyta się z zainteresowaniem? Nie uchodzi. Cóż, przyznaję się do tego niestety, a na swoje usprawiedliwienie dodam, że lukam na te wyrzygi pani Anny, gdyż staram się cały czas utwierdzać w przekonaniu, że ewolucja to proces nie zawsze wszystkich traktujący sprawiedliwie. Są osobniki które doszły do pewnego poziomu wcześniej, są i takie, które po drodze gdzieś się zagubiły. Fakt, zeszły z drzewa, ale to wszystko co osiągnęły.

No dobrze ale o co mi chodzi?

Chodzi o to, że – uwaga – zgadzam się ze światłą myślą wypowiedzianą ostatnio przez panią Zalewską Annę, bohaterkę tego wstępu powyżej. Zgadzam się mianowicie z jej myślą taką:

„Polityka KE ma doprowadzić do powstania liberalnego rządu w Polsce, wejścia Polski do strefy euro, a później pokornie zgodzić się na federalizację Europy”.

Pani Aniu kochana, znaczy ściągnęła pani chyba z głowy ten berecik z kontenera PCK i jak raz nadeszło oświecenie, myśl mądra do głowy przyszła. Tak, nie ma na najbliższą przyszłość pilniejszego zadania, niźli doprowadzenie, niezależnie jakimi metodami, do federalizacji Europy. To gwarancja jakiej takiej przyszłości może już nie dla naszych dzieci, teraz już dorosłych, ale na pewno dla naszych wnuków.

Europa cywilizacyjnie, kulturowo, gospodarczo i politycznie nie ma szans w dalszym trwaniu w obecnym, kompletnie przestarzałym, anachronicznym i patologicznym systemie państw i państewek narodowych. I kompletnie nie obchodzi mnie, czy liderem takich Stanów Zjednoczonych Europy, będą Niemcy, czy może Francja, czy ktokolwiek inny potrafiący walnąć pięścią w stół.

Zwisa mi to jaki będzie język urzędowy (choć to akurat łatwo przewidzieć), kto będzie prezydentem, premierem czy ministrem takim lub śmakim, jak też zwisa mi i powiewa, co na ten temat sądzi banda przegniłych patoli i zjebów znad Wisły. Idźmy do federalnej Europy, szybko, najszybciej jak się da i jeśli trzeba to po trupach. Mówię to ja obywatel Europy, łącząc się z bólu z panią Anną o której za rok pies z kulawą nogą nie będzie pamiętał.

5 komentarzy dotyczących “Zdjęła beret i zmądrzała

 1. wiesiek

  Za cholerę nie zgadnę Co oni maja przeciw tej ” federalizacji Europy”.
  Czy im chodzi o to co tak pięknie opisał Tetmajer ?
  W zdro­wym cie­le zdro­wa du­sza!
  Hoc! Hoc! Hop­sa! tyl­ko śmia­ło!
  Jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła!
  Co się sta­ło, to się sta­ło!
  Jak Bóg da, to od­bie­rze­wa!
  Hu­laj du­sza bez kon­tu­sza!
  Kto nie z nami, to ho­ło­ta!
  Huha! Vi­vat »pa­trio­ta«!

  Ro­zum, wie­dza, ta­lent, pra­ca
  U nas, brat­ku, nie po­pła­ca!
  Po­stęp i cy­wi­li­za­cja
  W kąt gdzie wcho­dzi do gry na­cja!
  I »gu­anem« wnet do­sta­nie
  Kto nie z nami, mo­cium pa­nie.
  Bo jest jed­na tyl­ko cno­ta,
  Byś był, wa­sze, »pa­trio­ta«!
  Mo­żesz kpem być i cym­ba­łem,
  Mo­żesz du­reń być siar­czy­sty:
  By­leś z mocą i za­pa­łem
  Kraj mi­ło­wał ma­cie­rzy­sty!
  Co się sta­ło, od­stać może!
  Jed­no, dru­gie, trze­cie mo­rze…

  Huha! Hop­sa! Każ­dą nową
  Myśl wi­ta­my krzy­żem pań­skim —
  Precz z ge­niu­szem Eu­ro­py
  Far­ma­zoń­skim i sza­tań­skim!
  My o jed­no tyl­ko szle­my
  Mo­dły k’ nie­bu z na­szej cha­ty:
  By nam buty mo­gły śmier­dzieć,
  Jak śmier­dzia­ły przed stu laty…

  Gdzieś tam ja­kiś Fran­cuz wściekł się —
  Bęc! Już ster­czy na in­dek­sie!
  Oj­ciec świę­ty sie­dzi w Rzy­mie,
  Na ple­ba­nii ksiądz Wa­len­ty —
  Wara, chłyst­ku, mi tu wno­sić
  Swo­je »ludz­kie do­ku­men­ty«!
  Lon­dyn, Ber­lin i War­sza­wa
  Niech ci krzy­czy: sła­wa! sła­wa!
  Cho­ciaż wiem, jak ci za­le­ży,
  Abyś u mnie był przy­ję­ty,
  Ja ci domu nie otwo­rzę,
  Nie dla ta­kiej on ho­ło­ty!
  U mnie w du­szy cno­ta leży —
  Vi­vat skrom­ność »pa­trio­ty«!

  Hoc ha! Hop­sa! Byle zdro­wo,
  Zdro­wa du­sza — zdro­we cia­ło!
  Nie­chaj śmier­dzi, jak śmier­dzia­ło,
  Byle tyl­ko na­ro­do­wo!
  Wolę pol­skie ….. w polu,
  Niż fioł­ki w Ne­apo­lu!
  Swoj­sko, pol­sko, po na­sze­mu,
  Hoc! Hoc! Hop­sa! Tak, jak wte­dy
  Gdy nas na­przód tłu­kły Szwe­dy,
  Po­tem Niem­cy i Mo­ska­le —
  Hoc! Hoc! Hop­sa! Do­sko­na­le!
  Po swo­je­mu! Po sta­re­mu!
  Le­piej do­stać w łeb w kon­tu­szu,
  Niż we fra­ku na­trzeć uszu!
  Nie­chaj żyje sta­ra cno­ta!
  Daj nam da­lej ki­snąć Boże!
  Jed­no, dru­gie, trze­cie mo­rze —
  Vi­vat »pra­wy pa­trio­ta«!…

  Polubione przez 2 ludzi

  • pablobodek

   „Przyczyną cywilizacyjnego zapóźnienia Polski jest jej skatoliczenie”, Jan Stachniuk, „Dzieje bez dziejów”.

   Polubione przez 3 ludzi

 2. 100% racji!

  Polubione przez 1 osoba

 3. krzycho45

  Polacy – mówi kupiec w „La Cousine Bette” – chcą podpalić Europę, zrujnować wszystkie gałęzie handlu i przemysłu i wszystkich kupców, i to za swoją ojczyznę, która podobno jest jednym wielkim bagnem zapełnionym okropnymi Żydami, nie mówiąc o Kozakach i chłopach, odmianie dzikich zwierząt niesłusznie zaliczanych do rodzaju ludzkiego. Ci Polacy nie rozumieją ducha dzisiejszych czasów. Nie jesteśmy już barbarzyńcami! Wojna zanika, pani droga, wojna znikła wraz z ostatnimi królami. Nasz wiek jest tryumfem handlu, przemysłu i mieszczańskiego rozsądku; one stworzyły Holandię. Tak, żyjemy w epoce, w której narody muszą wszystko zdobywać drogą legalnego rozwoju swobód obywatelskich i pokojowej działalności urządzeń konstytucyjnych. I tego właśnie Polacy nie biorą pod uwagę”.
  Balzac o Polakach (1840)

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Ta zalewska to jedna z najgopszym pisatych jelopow.Tak jak klempa tempa,Krycha obzartoch,brocha premierka ,julka kucharka i .t.p.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: