Dla ciekawych politycznej kuchni… Oto jak wyglądały tezy (skopiowane z jego ipada) do wystąpienia podczas dzisiejszego spotkania wyborczego Dudy na lubelskim KUL, przygotowany przez jego sztab. To nie jest tak, że on napierdziela sobie ot tak z głowy. Wszystko ma wcześniej przygotowane i spisane i w trackie podróży uczy się tego na pamięć. Cyfry oznaczają godzinę i minutę (zachowana oryginalna pisownia).

11. 03 przywitanie i podziękowania. KUL ważny dla społeczeństwa obywatelskiego

11 04 to cały czas 100lecia odzyskania niepodległości, czas obrony przed bolszewicka nawala. Za kilka tygodni rocznica bitwy warszawskiej. To również rok 100lecia urodzin JP2

11.05 patrząc na te scenę na której jest dwóch wielkich Polaków (jp2 i wyszyński), trudno nie patrzeć w czas kiedy miała ona miejsce. 1978, gdy zaraz po wyborze na stolicę apostolska mojego metropolity kard Wojtyły. Kiedy przyszedł prymas Polski by oddać hold

11. 06 wyszyński patrzył na Polskę przez miłość do drugiego człowieka i misję jaka mają do wykonania wobec społeczeństwa obywatelskiego. Wieziono kapłanów i biskupów, naród był w stanie zniewolenia

11.07 postawa wyszyńskiego przyczyniła się do zwycięstwa w ogromny sposób, obok bpa Baraniaka. Ochronili własną piersią Polaków przed prześladowaniami

11.08 patrzymy na kul i dziękujemy za jego dorobek, za pokolenia Polaków wykształcone i wychowane tutaj w duchu postawy patriotycznej. Także w tych najtrudniejszych latach, za czasów poprzedniego ustroju.

11.09 tu był azyl gdzie można było rozmawiać swobodnie o Polsce. To miejsce gdzie trwanie w wierze było normalnością z której usiłowano robić nienormalność w innych miejscach. Na czas 100lecia KUL ma swój wieloletni program rozwoju uczelni, także infrastrukturalny.

11 10 środki na dokończenie biblioteki i na to by rozwinąć bazę socjalno-bytowa dla pracowników i studentów. Tu często przyjeżdżała młodzież z ubogich rodzin, małych wiosek i miasteczek. Tu znajdowali azyl i wsparcie:dydaktyczne, moralne, czasem i finansowe

11.11 ta baza jest i będzie rozwijana, nie tylko na miarę europejska, ale światowa. Z całego serca gratuluję rozwoju KUL i życzę by te fundamenty uniwersytetu wynikające także z nauki JP2 rozwijały się.

11.12 te słowa tak ważne powinny być przekazywane kolejnym pokoleniom. Jp2 tak wiele mówił o państwie, rodzinie, znaczeniu jej w życiu społeczeństwa, państwa i Kościoła. Ale i postawę jaka przyjmuje się w życiu l. Jp2 mówił nie lękajcie się. Dziękuję za zaproszenie i gratuluję KUL.

***

No, takie tam dudzie dyrdymały

%d blogerów lubi to: